Imorgon är det dags för Svensk Sjöfarts Höstmötesdag 2022

Imorgon är det äntligen dags för Svensk Sjöfarts Höstmötesdag 2022. Årets seminarium har temat ”Totalförsvarets (åter)uppbyggnad och dess betydelse för sjöfarten”. Seminariet kommer att fokusera på hur sjöfarten och Sveriges försvar hänger ihop, vilken roll sjöfarten har för försvaret, försvarets behov av sjöfartskompetens och vad som krävs framöver. Bland annat medverkar Marinchefen Ewa Skoog Haslum och Jens Nyqvist, militär representant till EU och Nato.

Deltar du inte på plats? Då kan du se seminariet live här.

Program

13.15 Inledning och välkomna – Carolina Kihlström, Svensk Sjöfart, moderator

VD ord om året som gått och kopplingen sjöfart/försvar/försörjningsberedskap – Anders Hermansson, VD, Svensk Sjöfart

Den svenska marinen – Tema sjöfartsskydd– Konteramiral Ewa Skoog Haslum, Marinchef

Sjöfart och försvar – behovet av sjöfartskompetens och utbildning i freds-, kris- och krigstider – Mikael Hägg, Avdelningschef Maritim, RISE Research Institutes of Sweden

NATO:s betydelse för sjöfarten och totalförsvarets utbyggnad – Jens Nykvist, Militär representant till EU och Nato

14.30-15 Fika

Sjöfarten och civilförsvaret – sjöfartens roll och vad bör sjöfarten förbereda sig på i kris och krig? 

  • Kristina Sundholm, enhetschef på MSB, Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, Enheten för samordnat stöd för lokal och regional beredskap
  • Jörgen Einarsson, Regiondirektör Väst, Trafikverket
  • Katarina Norén, Generaldirektör, Sjöfartsverket

15.45. Samtal med Försvarsutskottet/Utbildningsutskottet

  • Alexandra Anstrell, (M), Försvarsutskottet
  • Sara-Lena Bjälkö, (SD), ersättare i Försvarsutskottet
  • Aylin Fazelian, (S), Utbildningsutskottet
  • Jan Riise, (MP), Konstitutionsutskottet (ersättare i utbildningsutskottet)

16.30 Slut

Publicerad: 2022-11-17