Förändringar gällande den internationella passagerartrafiken från Åbo traktens hamnar och hamnarna på Åland

Den finska Gränsbevakningsväsendet har meddelat förändringar gällande den internationella passagerartrafiken från Åbo traktens hamnar och hamnarna på Åland. Enligt beslut från den 17.3.2020 är endast Helsingfors, Mariehamn och Åbo samt Vasa hamnar godkända som gränsövergångshamnar gällande passagerartrafik på grund av coronaviruset. Via dessa hamnar är det nu endast giltig med finländares, eller i ett annat EU eller EES-land bosatta personers returtrafik, oundvikliga arbetsresor och övriga oundvikliga resor.

Från övriga hamnar som står utanför statsrådets beslut krävs det för gränsöverskridande passagerartrafik ett gränsövergångs tillstånd för varje enskild resa. Som villkor för att tillståndets kan beviljas bör ovan nämnda kriterier gällande resenärerna och deras resa uppfyllas. Reguljär gränsöverskridande passagerartrafik kan i fortsättningen ske endast från de av statsrådet fastställda hamnarna. I fortsättningen beviljar Västra-Finlands sjöbevakningssektion gränsövergångstillstånd endast då mycket välgrundade skäl föreligger.

Gällande hamnarna på Åland har man på basen av näringslivets önskemål påbörjat förberedelserna på att fastställa att Långnäs hamn i stället för Mariehamns hamn skulle bli den officiella gränsövergångshamnen. Emedan statsrådet förbereder ärendet beviljar Västra-Finlands sjöbevakningssektion tillstånden för gränsöverskridande passagerartrafik till och från Långnäs på basen av enskild ansökan.

Gällande frakt är hamnarna fortfarande öppna.

Läs mer om corona och sjöfart här.

Publicerad: 2020-03-23