Del 2 webinarserie grön omställning: Vad händer med sjöfartsbränslen och framdrivningsmedel i världen?

Välkommen till del 2 i Svensk Sjöfarts webinarserie om grön omställning! Under webinaret är fokus på framdrivningsmedel och morgonen inleds med det senaste från forskningen. Därefter ges presentationer om tre europeiska projekt; dels det nederländska projektet ”Green Maritime Methanol”, det norska projektet ”HypShip” och Maersk arbete med grön metnaol och grön ammoniak.

Program

8.30 Framdrivningsmedel för sjöfarten – det senaste inom forskningen – Maria Grahn, Senior forskare på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för maritima studier och Styrkeområdesledare Energi, Chalmers

Green Maritime Methanol project – Pieter ’t Hart, Maritime Knowledge Centre

Grön metanol och grön ammoniak – Berit Hinnemann, Maersk

The HyShip project – Steinar Madsen, Topeka

Frågor och diskussion

9.30 Slut

9.30-10.00 Eftersnack för Svensk Sjöfart medlemmar