Webinar om cyber security och nordisk samverkan (ENDAST FÖR SVENSK SJÖFARTS MEDLEMMAR)

Datum och tid: 1 november kl.13.30-14.30

Plats: Teams. Länk skickas till samtliga anmälda dagen innan webinaret. Anmälen sker genom anmälningslänken nedan.

Välkommen på webinar om cyber security och nordisk samverkan genom NORMA cyber. Informationstillfället hålls för medlemmar i Föreningen Svensk Sjöfart (FSS) och Rederierna i Finland (RiF).