Öka dina kunskaper om sjöfart – kompetensutvecklingsdag om sjöfart för myndighetspersonal

Datum och tid: 10 december kl.10-15 med efterföljande studiebesök till kl.16.30

Plats: Sjöräddningssällskapet, Talattagatan 24, Göteborg

Kostnad: Utbildningsdagen bedrivs till självkostnadspris, 395 SEK/person, ev. överskott doneras oavkortat till Mercy Ships. Mercy Ships driver sjukhusfartyg med sjukvård och biståndsprogram. Man hjälper till med kirurgi/sjukvård i bland annat Guinea, Sierra Leone och Kamerun.

Anmälan: Anmälan krävs senast 3 december. Dagen har begränsat antal platser och först till kvarn gäller. Ange i anmälan om du önskar delta på studiebesöket och eventuellt behov av specialkost.

Välkommen till en utbildningsdag om sjöfart, särskilt riktad till myndighetspersonal.  Under dagen kommer du bland annat att lära dig om vad svensk sjöfart är, vilka aktörer som är involverade och hur de arbetar, politiska prioriteringar samt sjöfartens framtid. Dagen syftar till att öka dina kunskaper inom sjöfartsområdets olika delar.

Regeringen har mål om förflyttning av godstransporter från väg till sjöfart och genom ökat fokus på sjöfart finns mycket att vinna för miljö, klimat och hälsa. Under dagen ges en inblick i vad sjöfartsnäringen ser för möjligheter att bidra till att de transportpolitiska målen nås. Bland annat Transportstyrelsen och Trafikverket har i uppdrag att arbeta transportslagsövergripande och utbildningsdagen syftar till att underlätta detta arbete genom ökade kunskaper inom sjöfartsområdet.

Program

Tid Rubrik Mål
9.30 Kaffe
10.00 Välkomna och program för dagen

Rikard Engström, Svensk Sjöfart

10.15 Grundläggande kunskaper om sjöfart

Talare: Rikard Engström, Svensk Sjöfart, Carolina Kihlström, Svensk Sjöfart

Ökade kunskaper om:

– Vad är svensk sjöfart? Vad är Svensk Sjöfart?

– Vilka aktörer finns inom segmentet?

– Hur kopplar svensk sjöfart till internationella organ?

10.45 Sjöfartens aktörer – Exempel från redare

Talare: Erik Lewenhaupt, Stena

 

– Vad gör ett rederi?

– Vad påverkar rederiets vardag?

– Hur ser svenska redare på framtiden?

11.05 Sjöfartens aktörer – Exempel från hamnen

Talare: Jens Larsson, Public Affairs, Göteborgs Hamn

– Vad gör hamnen?

– Vad påverkar hamnens vardag?

11.30 Lunch
12.30 Sjöfart och politiska målsättningar och prioriteringar nationellt och internationellt

Talare: Anders Hermansson, vice VD, Svensk Sjöfart

 

Ökade kunskaper om:

– Vilka är de politiska målen för sjöfarten?

– Vilka områden/frågor är prioriterade?

– Vad innebär den maritima strategin?

– Djupdykning i miljö/klimat, säkerhet/teknik

13.15 Hur arbetar svenska myndigheter med sjöfart?

Talare:

Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör, Sjöfartsverket

Fredrik Hellsberg, sektionschef, Transportstyrelsen

Björn Garberg, projektledare, Trafikverket

Ökade kunskaper om:

– Sjöfartsverkets ansvarsområden, mål och prioriteringar

– Transportstyrelsens ansvarsområden, mål och prioriteringar

– Trafikverkets ansvarsområden, mål och prioriteringar

14.00 Kaffe
14.15 Sjöfartens framtid – forskning, innovation och utveckling

Talare: Åsa Burman, verksamhetschef, Lighthouse

– Vilka FoI-aktörer finns och hur arbetar de?

– Vilka forskningsområden arbetar Sverige inom och vilka är prioriterade?

– Hur arbetar branschen med forskning, innovation och utveckling? Vad är viktigast och vad påverkar möjligheten till forsknings- och innovationsarbete

14.45 Frågor och diskussion
15.00-16.30 Studiebesök – Northern Offshore Services Välkommen ombord på Northern Offshore Services kontor och fartyg!

  • Hur arbetar ett rederi i praktiken?
  • Hur ser det ut på ett rederi?