Svensk Sjöfarts årsmötesdag – tema handel och ekonomi

Plats: Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Stockholm

Datum: 27 april

Tid:

10.00-11.00 (endast för medlemmar)

13.30-16.15 Öppet årsmötesseminarium – tema handel och ekonomi

Anmälan: Anmälan har stängt. Kontakta Madeleine Säll, madeleine.sall@sweship.se, för frågor. 

Det öppna årsmötesseminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs. Anmälan till årsmötet sker vi separat utskickad länk. Anmälan till det öppna seminariet sker nedan.

Varmt välkommen till Svensk Sjöfarts öppna årsmötesseminarium med tema handel och ekonomi! Under seminariet diskuteras bland annat förutsättningarna för en svensk import och export, de senaste trenderna och forskningen kring maritim logistik, handel och ekonomi. Dessutom medverkar riksdagsledamöterna från näringsutskottet, infrastrukturministern och pris till Årets rederi delas ut.

Preliminärt program

13.30 Välkomna och inledning – moderator

Sjöfarten – en förutsättning för svensk import och export – Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart

Global and research perspective on maritime logistics, trade and economy – Ceren Altuntas Vural, associate professor, Chalmers University of Technology, Department of Technology Management and Economics, Division of Service Management and Logistics, (presentationen hålls på engelska)

Tanksjöfart i förändring – Erik Hånell, VD Stena Bulk

Panelsamtal: Hur kan fler av Sveriges varor och människor transporteras med sjöfart?

  • Tobias Andersson (SD), ordförande i näringsutskottet
  • Fredrik Olovsson (S), ledamot i näringsutskottet
  • Ann-Charlotte Hammar Johnsson  (M), ledamot i näringsutskottet
  • Louise Eklund (L), ledamot i näringsutskottet
  • Elin Söderberg (MP), ledamot i näringsutskottet

14.30 Fika

Handel och ekonomi – trender framöver – Lena Sellgren, Business Sweden

Fit-for 55, en game changer för svensk klimatpolitik – John Hassler, professor i makroekonomi med fokus på klimatekonomi, Stockholms universitet

Utdelning av Årets rederi – Mark Levengood, TV- & radioprofil, författare

Avslutningstal – Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD)

Sammanfattning

16.15 Slut

Walleniusrederierna AB sponsrar Svensk Sjöfart genom att Studio S19 filmar årsmötesseminariet. Inspelningen kommer publiceras på Svensk Sjöfarts TV