Svensk Sjöfarts årsmötesdag – tema handel och ekonomi

Datum: 27 april

Tid:

10.00-11.00 (endast för medlemmar)

13.30-16.30 Öppet årsmötesseminarium

Plats: Stockholm

Mer information kommer.