Öka dina kunskaper om sjöfart – kompetensutvecklingsdag om sjöfart för myndighetspersonal

Datum och tid: 6 december kl.9.30-17.00

Plats: Af Pontins väg 6, Stockholm

Kostnad: Utbildningsdagen bedrivs till självkostnadspris, 295 SEK/person, ev. överskott doneras oavkortat till Mercy Ships. Mercy Ships driver sjukhusfartyg med sjukvård och biståndsprogram. Man hjälper till med kirurgi/sjukvård i bland annat Guinea, Sierra Leone och Kamerun.

Anmälan: Anmälan har stängt. Var vänlig kontakta Carolina Kihlström, carolina.kihlstrom@sweship.se för väntlista.

Välkommen till en utbildningsdag om sjöfart, särskilt riktad till myndighetspersonal.  Under dagen kommer du bland annat att lära dig om vad svensk sjöfart är, vilka aktörer som är involverade och hur de arbetar, politiska prioriteringar samt sjöfartens framtid. Dagen syftar till att öka dina kunskaper inom sjöfartsområdets olika delar (gick du utbildningen 2017 är det troligen bättre att du låter en kollega gå istället då innehållet överlappar).

Regeringen har mål om förflyttning av godstransporter från väg till sjöfart och genom ökat fokus på sjöfart finns mycket att vinna för miljö, klimat och hälsa. Under dagen ges en inblick i vad sjöfartsnäringen ser för möjligheter att bidra till att de transportpolitiska målen nås. Transportstyrelsen och Trafikverket har i uppdrag att arbeta transportslagsövergripande och utbildningsdagen syftar till att underlätta detta arbete genom ökade kunskaper inom sjöfartsområdet.

Program

Tid Rubrik Mål
9.30 Grundläggande kunskaper om sjöfart

Talare: Joachim Glassell, VD, Maritimt Forum, Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart & Blå Tillväxt

Ökade kunskaper om:

 • Vad är det maritima klustret och vad är sjöfartens roll?
 • Vad är svensk sjöfart? Vad är Svensk Sjöfart?
 • Vilka aktörer finns inom segmentet?
 • Hur kopplar svensk sjöfart till internationella organ?
10.15 Sjöfartens aktörer – Exempel från redare

Talare: Marcus Risberg, Tallink Silja

 

 

Ökade kunskaper om:

 • Vad gör ett rederi?
 • Vad påverkar rederiets vardag?
 • Hur ser svenska redare på framtiden?
 • Vad gör en skeppsmäklare?
 • Vad påverkar skeppsmäklarens vardag? 
10.45 Kaffepaus  
11.00 Sjöfartens aktörer – Exempel från hamnen

Christine Hanefalk, branschchef, Sveriges Hamnar

Ökade kunskaper om:

 • Vad gör hamnen?
 • Vad påverkar hamnens vardag?
11.15 Sjöfart och politiska målsättningar och prioriteringar nationellt och internationellt

Anders Hermansson, vice VD, Svensk Sjöfart

Ökade kunskaper om:

 • Vilka är de politiska målen för sjöfarten?
 • Vilka områden/frågor är prioriterade?
 • Vad innebär den maritima strategin?
 • Djupdykning i miljö/klimat, säkerhet/teknik
12.00 Lunch  

 

13.00 Hur arbetar svenska myndigheter med sjöfart?

Talare:

Katarina Norén, generaldirektör, Sjöfartsverket

Anna Petersson, enhetschef, Transportstyrelsen

Björn Garberg, strategisk planerare för sjöfart, Trafikverket

Ökade kunskaper om:

 • Sjöfartsverkets ansvarsområden, mål och prioriteringar
 • Transportstyrelsens ansvarsområden, mål och prioriteringar
 • Trafikverkets ansvarsområden, mål och prioriteringar
14.00 Kaffe  
14.15 Sjöfartens framtid – forskning, innovation och utveckling

Talare:

Åsa Burman, verksamhetschef, Lighthouse

Carl Fagergren, Wallenius

Ökade kunskaper om:

 • Vilka FoI-aktörer finns och hur arbetar de?
 • Vilka forskningsområden arbetar Sverige inom och vilka är prioriterade?
 • Hur arbetar branschen med forskning, innovation och utveckling? Vad är viktigast och vad påverkar möjligheten till forsknings- och innovationsarbete?
15.00 Frågor och diskussion
15.30-17.00 Studiebesök – Stockholms varv

 

Presentationer från dagen: Svensk Sjöfarts utbildningsdag om sjöfart för myndighetspersonal