Medlemskap

Att vara medlem

Tillsammans är vi starkare och kan skapa en konkurrenskraftig sjöfartssektor. Som medlem visar företaget att man aktivt tar ställning och verkar för en fri och konkurrensneutral verksamhet. I medlemskapet ingår bland annat:

  • tillgång till information och rådgivning, medlemsutbildningar, medlemsworkshops och medlemsbrev
  • möjlighet att delta i föreningens fortlöpande arbete i kontakt med andra sjöfartsföretag
  • möjligheter att påverka föreningens arbete för sjöfartspolitiken, såväl nationellt som internationellt
  • möjlighet att samråda med övriga företag i frågor som rör den egna sektorn eller särskilda ämnesområden

Medlemskap i Svensk Sjöfart förutsätter att man också är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bli medlem

Svensk Sjöfart välkomnar rederier och sjöfartsföretag som bedriver sjöburen verksamhet i Sverige. För ansökan om inträde i Svensk Sjöfart, kontakta Annette Olausson som ansvarar för medlemskontakter inom Svensk Sjöfart, annette.olausson@sweship.se, 031 384 75 02.

Stadgar Svensk Sjöfart (pdf)