medlemskap

Medlemskap

Att vara medlem

Som medlem visar företaget att man aktivt tar ställning och verkar för en fri och konkurrensneutral verksamhet. I medlemskapet ingår bland annat:

  • tillgång till information och rådgivning
  • möjlighet att delta i föreningens fortlöpande arbete i kontakt med andra sjöfartsföretag
  • möjligheter att påverka föreningens arbete för sjöfartspolitiken, såväl nationellt som internationellt
  • möjlighet att samråda med övriga företag i frågor som rör den egna sektorn eller särskilda ämnesområden

Medlemskap i Svensk Sjöfart förutsätter att man också är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bli medlem

Svensk Sjöfart välkomnar rederier och sjöfartsföretag som bedriver sjöburen verksamhet i Sverige. För ansökan om inträde i Svensk Sjöfart kontakta Marie Talcott som ansvarar för medlemskontakter inom Svensk Sjöfart, på mail marie.talcott@sweship.se eller telefon 031 384 75 01.

Stadgar Svensk Sjöfart (pdf)