Transportstyrelsen arrangerade den 12 december en workshop med temat ”Ett ökat utifrån- och inperspektiv” där representanter från bland annat sjöfartsnäringen bjudits in. Föreningen Svensk Sjöfart representerades av Donald Werner (Furetank), Jan-Erik Larsson (N.O.S), Pia Berglund och Carl Carlsson. Workshopen var en del av Sjö- och luftfartsavdelningens utvecklingsprojekt där de önskar förändra sitt arbetssätt så att de kan möta medborgarens, näringslivets och uppdragsgivarens behov bättre. Diskussionerna vid denna workshop fokuserade på fem frågor; 1.Dialog och samverkan, 2.Attityder och förhållningssätt gentemot branschen, 3.Webbsidor, 4.Proaktivt arbete med lagar och regler samt 5.Digitala lösningar och arbetssätt.

– Transportstyrelsen har gjort en fantastisk resa de senaste åren som vi nu ser konkreta resultat av. Bland annat i de unika investeringar som svensk sjöfartsnäring gjort på miljö- och klimatsidan, framgångsrikt arbete med sjösäkerhet och säkerhet samt den positiva trend vi nu ser med ökad inflaggning. Att Transportstyrelsen fortsätter och önskar förbättra sitt arbetssätt är mycket positivt, säger Carl Carlsson, ansvarig för miljöfrågor på Svensk Sjöfart.

De medlemmar som har synpunkter eller önskemål om hur Transportstyrelsen skall jobba i framtiden, är välkomna att kontakta Carl Carlsson (carl.carlsson@sweship.se).

Publicerad: 2017-12-19