Svensk Sjöfarts verksamhetsberättelse ”Sjöfartsåret 2017” har publicerats