Svensk Sjöfart positiva till uppdrag om breddad ekobonus