Svensk Sjöfart förvånade över regeringens beslut om alkobommar