Sjöfarten välkomnar regeringens önskan om förlängning av det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet