”Day of the Seafarer” uppmärksammar ombordanställdas centrala roll i samhället