Anders Hermansson ny vice VD för Svensk Sjöfart

Anders Hermansson har utsetts till ny vice VD för branschorganisationen Svensk Sjöfart och tillträder sin tjänst 15 oktober 2018. Anders kommer senast från en tjänst som sektionschef för sektionen för strategi och utveckling på Transportstyrelsen och har en magisterexamen i statsvetenskap och nationalekonomi från Lunds universitet. Han arbetade dessförinnan som ämnesråd på Näringsdepartementet och ansvarade bland annat för framtagandet av regeringens maritima strategi och havspolitik. Anders Hermansson är också styrelseledamot i FN-universitetet World Maritime University.

– Vi är mycket glada över att välkomna Anders Hermansson till Svensk Sjöfart. Anders styrkor är flera och han är bland annat van vid internationellt arbete och har gedigen erfarenhet från att ha arbetat i myndighet och inom Regeringskansliet under många år. Han är van vid att hålla flera områden igång samtidigt och är en person med hög kapacitet och goda kvalifikationer, vilket gör mig övertygad om att Anders kommer att lyckas i arbetet med att stärka svensk sjöfart nationellt och internationellt, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

– Det ska bli oerhört spännande och jag ser väldigt mycket fram emot att återigen få jobba fokuserat med sjöfarts- och näringsfrågor. Då svenska rederier är i absolut framkant inom ett flertal områden är det oerhört angeläget att fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningar för näringen att fortsatt leda utvecklingen med klimatsmart och säker sjöfart. Utifrån mina tidigare erfarenheter hoppas jag inte minst kunna bidra i det fortsatta arbetet med att ytterligare stärka konkurrensförutsättningarna för svenska rederier och en fortsatt utveckling av sjöfarten i Sverige, säger Anders Hermansson.

Anders Hermansson efterträder Pia Berglund som avslutar sin tjänst i slutet av oktober för att gå vidare mot nya utmaningar.

 

Publicerad: 2018-08-20