Viktigt att åtgärder genomförs när den globala sjöfarten bromsar in

Sveriges Radio Ekot rapporterar att den globala sjöfarten bromsar in och att tio av de drygt 50 svenska hamnarna säger sig blivit kontaktade av rederier om att ta upp fartyg. Sjöfarten är en samhällsviktig sektor som transporterar 90 % av alla varor – det är centralt att branschen får det stöd som krävs för att fortsatt kunna bidra till Sveriges varuförsörjning. Svensk Sjöfart ser att tre åtgärder är av särskilt stor vikt:

  • Utfärdande av särskilda statliga lånegarantier för rederier som tillhandahåller samhällskritiska transporter. Detta gjordes under finanskrisen 2008/09 genom Export kredit nämndens försorg. En motsvarande lösning bör införas nu för att säkerställa att rederier erhåller samma möjligheter som övriga företag får genom riksbankens beslut.
  • Ett särskilt stöd behöver införas för att upprätthålla samhällskritiska sjötransporter där fraktunderlaget inte är tillräckligt för att kunna bedriva verksamheten på företagsekonomisk grund.
  • Säkerställ att nettomodellen fungerar och en fungerande permitteringslösning finns, där staten i likhet med vad som sker i Norge, Danmark och Finland tar ansvar för en fungerande lösning och inte t vingar företagen till uppsägningar till följd av det extrema läget.

– När hamnarnas roll och förutsättningar på kort tid förändras kommer det att påverka affärsmodellen. Man kan hantera detta på olika sätt – vi ser Stockholms hamnar som en föregångare som valde att halvera sina avgifter för passagerarrelaterad trafik nyligen. Tanken är naturligtvis att minskade kostnader ska komma den krisande näringen till del och man ska inte behöva stoppa trafiken helt. Vissa intäkter är således bättre än inga intäkter. Svensk Sjöfart uppmanar andra kommunalt ägda hamnar runt om i landet med liknande trafik att följa Stockholms hamnars exempel. I samband med detta kunde det vara önskvärt att kommuner och stat tillsammans funderade över ägandet av hamnar. Hamnen är en angelägenhet som oftast är långt bredare än kommunen och kanske skulle ägandet behöva ses över för att få en så gynnsam situation för logistik och transporter som möjligt, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2020-03-25