”Vi ska öka inflaggningen av svenska fartyg”

– Ungefär 90 procent av allt som vi importerar och exporterar till och från Sverige har i sin fraktkedja någon gång gått via sjöfart. Det visar hur beroende vi är av sjöfart. Idag äger svenska rederier ungefär 400 fartyg men inte ens hundra av dessa flaggar under svensk flagg. Det är allvarligt, inte minst ur ett beredskapsperspektiv, säger Johanna Rantsi (M) under riksdagens frågestund i februari.

Hur ska regeringen arbeta vidare för att förbättra villkoren för svensk sjöfart? Den frågan ställer hon till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), efter att han har tagit emot den utredning som analyserat stämpelskatten och tonnagebeskattningen.

– Johanna Rantsi sätter fingret på en angelägen fråga. Ambitionen från regeringen är tydlig, min ambition är tydlig, vi ska öka inflaggningen av svenska fartyg. Det blir ytterligt viktigt i ett säkerhetspolitiskt läge, svarar Andreas Carlson.

– Det sker mycket inom sjöfarten, kommer att ske mycket mer och tiden är knapp, säger han avslutningsvis.

Se frågestunden på riksdagens webbplats, 46:27 minuter in.