VD-bloggen – tre förslag till den nya regeringen

Som väntat har vi idag ingen ny regering att hälsa välkommen. Den regering som så småningom formas kommer att få många viktiga frågor att ta tag i för att AB Sverige ska må bra. Två grundpelare handlar om svensk konkurrenskraft och hur vi skapar ett hållbart samhälle. Dessa frågor hänger ihop och sjöfarten är en viktig pusselbit för att lyckas.

Min förhoppning på den nya regeringen är att man tar över stafettpinnen från den regering som precis avslutat sin period och som inom sjöfartsfrågorna i vis mån tog den från alliansen för fyra år sedan. Vi har inom sjöfarten sett flera positiva saker hända de senaste åren. Mycket grundlades av allianspolitiken under de åtta år man satt vid makten. Därefter tog den rödgröna regeringen över och knuffade exempelvis tonnageskatten över etappmållinjen.

Min önskan är att den tillträdande regeringen fokuserar på att skapa förutsättningar för starkare svensk konkurrenskraft och att man slipar och använder de fenomenala politiska verktyg som myndigheterna kan vara om de är vassa. Är de oslipade kan de skada den känsliga sjöfarten som lever i en av de mest globaliserade av globaliserade världar. Skadan fortsätter som fallande dominobrickor till näringslivet genom försämrade logistiska förutsättningar och därmed också på arbetstillfällen och produktion.

De transportpolitiska målen på nationell och internationell nivå är tydliga. Sjöfarten kan och måste nyttjas i högre utsträckning. Det är viktigt av klimat- och miljöskäl. Det är viktigt av säkerhetsskäl. Det är viktigt av ekonomiska skäl. Det sistnämnda blev inte minst tydligt när den nationella planen för infrastrukturen presenterades i våras och sjöfarten stod för 0,8 % av budgetensamtidigt som trafikslaget transporterar ca 85% av import- och exportvarorna. Sjöfartens infrastruktur har en låg kostnad och hög kapacitet.

Sjöfarten behöver bättre förutsättningar för att göra ökad samhällsnytta och den tillträdande regeringen kan här göra stor skillnad. Tre förslag är:

  • Återställ nettomodellen för ökad tilltro till att den politiska viljan sträcker sig bortom ord.
  • Säkerställ att den planerade investeringen i och driften av isbrytare inte belastar den hårt ansträngda sjöfarten genom ett riktat och kravställt anslag till Sjöfartsverket.
  • Gör den nu befintliga tonnageskatten så inkluderande som möjligt. Det borde vara självklart att den typ av sjöfart som i hög utsträckning går längs våra kuster välkomnas med öppna armar i systemet. Idag utesluts de och dras därmed med högre långsiktig osäkerhet för sin verksamhet.

Publicerad: 2018-09-10