VD-bloggen: ”Läget är dramatiskt”

Den 1 maj var en väldigt speciell dag i år. Klockan 12 lokal tid tutade handelsflottans fartyg i sina mistlurar. Det innebar att det under ett dygn tutade runt om i världen för att uppmärksamma den lokala, nationella och globala sjöfarten och de ca 1,6 miljoner kvinnor och män som arbetar i sektorn. Den personal som arbetar inom sjöfarten är verkliga hjältar – de säkrar att en mycket viktig del av världsekonomins blodomlopp fungerar – närmre 90 procent av världshandeln transporteras med sjöfart. Utan god funktionen i denna sektor blir vi snabbt fattigare, hungrigare och mer frusna i Sverige då industrin stannar av, det blir tomt på hyllorna i butikerna på mat och läkemedel och vi står utan drivmedel.

Det var den internationella redareföreningen, ICS, som representerar ca 80 procent av världens handelsflotta (60 000 fartyg), som låg bakom evenemanget i samverkan med det Internationella transportarbetarförbundet, ITF.

Sjöfarten brottas idag med en rad problem som följd av covid-19. Att genomföra besättningsbyte är ibland svårt och ibland omöjligt beroende på olika länders restriktioner avseende t.ex. resande såväl nationellt som internationellt. Det är därför viktigt att möjligheten till smidiga besättningsbyten prioriteras över hela världen för denna globala, förutsättningsgivande, bransch. Männen och kvinnorna ombord har just nu en psykiskt mycket påfrestande situation där besättningen bland annat oroas över sina nära och kära hemmavid.

Färjorna som trafikerar till, från och inom Sverige har i princip tappat hela passagerarunderlaget. Många fartyg har lagts upp och de anställda, däribland dem som arbetar ombord, har precis som i många andra samhällssektorer permitterats. När intäkterna försvinner men man samtidigt har kvar omfattande kostnader måste man för långsiktig överlevnad se över kostnadssidan.

Vi ser även påverkan på fraktsidan, dels på det rullande godset i form av lastbilar och trailers, dels på bulksidan (livsmedel, insats till industri, foder, timmer/trävaror), som följd av att industrierna går för lågtryck. Ca 5000 personer har permitterats eller sagts upp inom sjöfarten. Läget är minst sagt dramatiskt.

A och O för den svenska situationen och inte minst för att industrin inte ska halka efter internationellt i samhällets uppstartsprocess är att svensk sjöfart inte hanteras styvmoderligt. I andra länder har man förstått detta. Finland har till exempel liksom Estland beslutat att ta bort farledsavgifter under 2020. Där ser man också att staten tar 75 procent av hamnavgifterna. Inte för att stödja sjöfarten utan för att stödja exportindustrin och därmed jobben i samhället. Min förhoppning är att den svenska regeringen vidtar liknande åtgärder.

Publicerad: 2020-05-04