Världssjöfartens dag i Norrköping

IMO, FN:s internationella sjöfartsorganisation utlyser World Maritime Day en dag om året, denna gång med temat ”Shipping: Indispensable to the World”.

Sverige firade världssjöfartens dag 2016 i Norrköping, den 29 september. Under temat ”Sjöfartens roll för den globala handeln” samlade eftermiddagsseminariet ett 70-tal deltagare. Arrangörer var Sjöfartsforum och Föreningen Svensk Sjöfart. Det handlar mycket om hur bra sjöfart kan vara för Sverige, men också hur bra den är för världen. Sjöfarten har minskat den globala fattigdomen för miljarder människor genom åren.

Reidar Svedahl (L), kommunalråd i Norrköping, sade i sitt välkomsttal att Norrköping är en anrik sjöfarts- och industristad med 150 textilfabriker, där sjöfarten bidrog till att skapa välstånd.

– Man attraherar nu inte minst tack vare hamnen många nyetableringar. Sjöfarten är en stor arbetsgivare på sjön och på land och en förutsättning för många tillverkande industrier och handelsindustrin i regionen. Jonas Arnberg, chefsekonom Svensk Handel, lyfte i sitt anförande fram att handel idag handlar mycket om logistik.

– Affärsmodeller och digitalisering är viktiga grundpelare. Om man exkluderar livsmedel är 80 procent av varorna i butikerna importerade. Han påpekade också att vi nu är på konjunkturtoppen och att tillväxten kommer att gå nedåt enligt prognoser, även om man inte ser någon drastisk utveckling.

– Försäljningsökningen tar sin grund bland annat i inkomstökning och befolkningstillväxt. Förra året var tillväxten hög, nu tror vi att utvecklingen går mot mer normala nivåer. När ränteökningar kommer, och det gör de, kommer konsumtionen att minska. Enligt Jonas Arnberg kommer lönsamheten för handeln att försvagas trots tillväxt.

– Detta är handelns största utmaning. Handeln måste tjäna pengar, inte bara omsätta. Nu är det hög konkursfrekvens i handeln och många mindre företag slås ut. Förklaringen är bl a digitaliseringen. Det är en enorm pristransparens på nätet som trycker ner priserna. Kunden blir mycket prismedveten och välinformerad. Dessutom ökar den internationella konkurrensen. idag är nästan 25 procent av postens paket från utlandet. Han sade vidare att det är viktigt med rätt sak på rätt plats i rätt tid.

– Detta är nyckeln för sjöfarten att spela en roll i detta pussel. Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings Hamn AB, talade om hamnens roll i den globala handeln.

– Hamn och sjöfart har inte brutit ny mark historiskt sett. Idag pratar man mer i top management om logistik. Logistiken tar plats på ett nytt sätt som strategiskt område. En hamn och dess infrastruktur måste vara bärkraftig över tiden, det är då näringslivet vågar investera, köpa mark och etablera verksamheter.

Pia Berglund, vd för Föreningen Svensk Sjöfart, lyfte i sitt anförande fram kustsjöfartens betydelse för Sverige. Hon påpekade att temat sjöfarten är ovärderlig för världen, även stämmer för Norrköping.

– Sjöfartens kunder finns överallt i landet. I Finspång tillverkas turbiner och i Insjön i Dalarna är Clas Ohlson största arbetsgivaren. Infrastrukturen och sjöfarten gör detta möjligt. All bensin till exempel som kommit till området har kommit med våra medlemsrederier.

Johan Lantz, vd Avatar Logistics AB, sa sig representera sjöfartens taxi.

– Avatar ägs av tre rederier och ska bedriva sjöfart på utpekade inre vattenvägar. Där börjar ofta en del av den globala sjöfarten. Bolaget är tidigt i processen. I Sverige har vi inte den typ av fartyg för inre vattenvägar som man har på kontinenten. Dessa fartyg är mycket avancerade och kan i princip framföras av en person. Sverige har idag skruvat åt regelverket för hårt, vilket hindrar utvecklingen. Johan Lantz informerar vidare att Avatar nu arbetar med två case, en containerpendel på Göta älv och en pråmlösning för återvinning i Stockholm.

– Det är trångt i Göteborg och lageretableringar drar sig uppåt längs älven. Idag går allt på bil till Vänersborg. Potentialen är 20.000 containers som man skulle kunna köra som en pendel på älven. Vidare berättar han att pråmlösningen i Stockholm handlar om recycling från Bålsta till centrala Stockholm.

– Problemet är att hitta ytor i staden, Stockholms stad släpper inte till yta i den förtätade staden. Det är lätt att mäta de samhällsekonomiska effekterna av denna landinfra-avlastande lösning.

Eftermiddagen avrundades med att Karolina Kjellgren från Wallenius Wilhelmsen Logistics, vice ordförande i Wista Sweden, delade ut ledarskapspriset Kompassrosen. Denna gång gick priset till Anna Petersson, chef för miljösektionen på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning samt Chair of Maritime group i Helcom.