Världens sjöfart investerar miljarder dollar till forsknings- och utvecklingsfond

Den internationella rederiföreningen ICS, International Chamber of Shipping, har idag presenterat ett förslag på finansiering med 5 miljarder SEK/år till en internationell forsknings- och utvecklingsfond för att lösa den globala sjöfartens klimatutmaning.

Förslaget har presenterats till FNs sjöfartsorgan IMO, International Maritime Organization. ICS har under två års tid arbetat med förslaget och presenterar förslaget tillsammans med ett antal andra sjöfartsorganisationer. Förslaget är det första i sitt slag och innebär att rederier runt om i världen bidrar med cirka 5 miljarder US dollar under en tioårsperiod. Enligt förslaget betalar rederierna 2 US dollar per ton fartygsbränsle och fonden skall administreras av en styrelse som tillsätts av IMO.

– Svensk Sjöfart antog år 2009 som första rederiförening i världen målet att reducera klimatutsläppen till noll. Svensk Sjöfart stödjer förslaget och har aktivt deltagit i arbetet med att utforma förslaget från den internationella rederiföreningen som vi också är medlemmar i. Den internationella sjöfarten transporterar cirka 90 procent av världshandeln och står för ungefär 2 procent av de globala klimatutsläppen. Förslaget innebär att de som släpper ut mest få betala in mest till fonden och sedan ska medlen användas till forskning och utveckling som leder till minskade klimatutsläpp från hela sektorn, säger Fredrik Larsson ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

-Esben Poulsson, ordförande för ICS, International Chamber of Shipping, säger “The coalition of industry associations behind this proposal are showing true leadership. The shipping industry must reduce its CO2 emissions to meet the ambitious challenge that the International Maritime Organization has set. Innovation is therefore vital if we are to develop the technologies that will power the 4th Propulsion Revolution. This proposal is simple, accountable and deliverable and we hope governments will support this bold move.”

Flera svenska rederier har testat lösningar som med hjälp av fonden skulle kunna skalas upp och bidra till minskade utsläpp.

– Exempelvis har rederiet Furetank använt det miljö- och klimatvänliga bränslet biogas i sina fartyg som är byggda för att drivas på både naturgas och biogas. Även vår medlem Wallenius arbetar aktivt för att minska utsläppen och just nu pågår ett forskningsprojekt tillsammans med SSPA där man använder sig av vind för att minska skadliga utsläpp till luft och vatten. Om både dessa projekt skulle skalas upp och om dess teknik skulle användas av andra skulle vi kunna minska klimatutsläppen betydligt, säger Fredrik Larsson.

Förslaget kommer att skickas till IMO den 18 december och diskuteras i FN:s sjöfartsorganisation IMO i London i april 2020.

Kontakt för frågor:

Fredrik Larsson, fredrik.larsson@sweship.se  / 070-754 3547

Richard Jeppsson, kommunikationschef Wallenius, richard.jeppsson@soyagroup.com

Lars Höglund, VD Furetank, lars.hoglund@furetank.se

Bild: Wallenius Marine

Publicerad: 2019-12-18