Vågrätt presenterades för EU-kommissionen och de europeiska fack- och redarföreningarna

Sjöfartens arbete för en arbetsmiljö i världsklass, Vågrätt, presenterades för fack- och redarföreningarna från hela Europa under ”Social Sectoral Dialogue Meeting” som ägde rum hos EU-kommissionen i Bryssel. Carolina Kihlström, Svensk Sjöfart, och Kenny Reinhold, Seko Sjöfolk var inbjudna av den europeiska redarföreningen, ECSA, för att beskriva arbetet.

– EU-kommissionen, ECSA och den europeiska fackföreningen, ETF, har stort fokus på att rekrytera fler kvinnor och män till branschen och trakasserier och kränkande särbehandling är ett av de fokusområden som man önskar arbeta med för att både rekrytera och behålla personal. Vi var därför inbjudna för att berätta om det samarbeta som pågår i Sverige och som är unikt i Europa. Vi berättade om det samarbete som pågår, varför vi valt att arbeta med frågorna och rent praktiskt hur arbetet går till. Både Kommissionen och de övriga redar- och fackföreningarna runt om i Europa var mycket positiva till att vi arbetade så brett och långsiktigt med frågorna, säger Carolina Kihlström, Svensk Sjöfart.

 

Fakta om Vågrätt

Vågrätt är ett branschövergripande samarbete inom sjöfartsbranschen som syftar till att tydliggöra att sjöfartsbranschen är en bransch för alla. Arbetet har som vision att skapa en sjöfart med en arbetsmiljö i världsklass med attraktiva arbetsplatser som är fri ifrån diskriminering och kränkande särbehandling. Genom samarbetet arbetar organisationerna bland annat med att informera och sprida kunskap om likabehandling.

Deltagande organisationer är Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, Wista, #lättaankar, Sjösektionen på Chalmers, Linnéstudenterna, Almega, Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Sarf, Skärgårdsredarna, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Från branschorganisationerna och facken deltar också representanter från Styrsöbolaget, Tallink Silja, Viking Line och Stena Line.

Publicera: 2019-05-21