Vad hände under sjöfartsåret 2022?

2022 var ett händelserikt år för sjöfarten, i Svensk Sjöfarts verksamhetsberättelse ”Sjöfartsåret 2022” som nyligen publicerats kan du läsa mer om flera viktiga händelser från året. Sjöfarten är viktig för Sverige och i verksamhetsberättelsen beskrivs vad som krävs för en konkurrenskraftig och hållbar sjöfartssektor framöver, status i sjöfartens prioriterade frågor och lägesrapporter från föreningens fokusområden presenteras.

Läs ”Sjöfartsåret 2022” här.

Bild: Patrik Malmer.

Publicerad: 2023-05-10