Vad hände på Trafikverkets fullspäckade dag om sjöfartsforskning?

Igår anordnades Sjöfartsportföljens FoI-dag som lockade många intresserade åhörare. Det späckade programmet innefattade många spännande presentationer om såväl avslutade som pågående forskningsprojekt inom sjöfarten, finansieringsmöjligheter och sjöfartsportföljens samarbeten. Dagen avslutades med ett pitchevent där talarna fick möjlighet att pitcha sina projekt till framtida potentiella finansiärer och samarbetspartners.

Sjöfartsportföljens ordförande Rikard Engström sammanfattade det föregående året och konstaterade att 2022 har varit ett år med många spännande stora, små, breda och smala projekt men att det framförallt har varit spännande att följa framdriften i portföljen. I slutet av förra året    slutrapporterade Trafikverket den breddade satsningen, som innefattade en höjning av finansiering från upp till 55 miljoner till upp till 100 miljoner, som tidigare Infrastrukturminister Tomas Eneroth aviserade för ca 4 år sedan.

– Tydligt från såväl näringsliv som forskningsaktörerna var att man efterfrågar en långsiktig stabilitet, det var en av de viktigaste sakerna som vi tryckte på, så att man inte efter den här satsningen på 100 miljoner konstaterar att det här var en bra satsningen men nu går vi ner till 55 igen. Så långsiktig stabilitet såväl avseende ekonomi som områdena. En annan viktig effekt av den här satsningen har varit att kompetensen har byggts på, vi ser inte minst att vissa aktörer har breddat fokus på sjöfartsforskning, säger Rikard Engström.

Trafikverkets FoI-plan uppdateras i en mer omfattande skala var fjärde år och mindre justeringar genomförs löpande. Planen för 2023–2028 har till viss del strukturerats om och för sjöfarten innebär det att målområdet sjöfartens digitalisering plockas bort. Sjöfartsportföljen är således nu uppdelad i tre målområden: säkerhet, arbetsmiljö och kompetens, miljö- och klimatpåverkan samt konkurrenskraft och sjöfartens roll i transportsystemet.

Förmiddagens fokus låg på målområdet säkerhet, arbetsmiljö och kompetens.

Jonathan Gehandler, forskare på RISE, berättade om projektet ”Brand i nya Energibärare på Däck (BREND 2.0)” vars mål är att utveckla rekommendationer för riskbedömning vid räddningsinsats ombord. BREND 2.0 är ett uppföljningsprojekt till BREND 1.

– När BREND 2.0 startade och ännu mer idag så är kunskapsläget mycket bättre och flera projekt har genomförts där man har analyserat gaserna från batteribränder, säger Jonathan Gehandler.

Fredrik Kokacka, från Sjöfartsverkets avdelning för forskning och innovation, presenterade projektet ”SAR UAS – Samverkan för förbättrad SAR genom UAS och AI” som fokuserar på hur drönare kan användas i sjöräddningssammanhang.

Sjöfartsportföljens samarbeten

Inom portföljen bedrivs flera samarbeten, bland annat tillsammans med Lighthouse, Sjöfartsverket och Sjöfartstidningen. Trafikverkets branschprogram ”Hållbar Sjöfart” drivs av forskningsplattformen Lighthouse och löper 2019–2028 (5+5 år). Åsa Burman, Verksamhetschef på Lighthouse berättade mer om status i projektet.

– Det femte året pågår just nu, vi har totalt dragit i gång 46 projekt varav 25 är avslutade. Av dessa är 29 förstudier, 7 forskningsprojekt och 10 innovationsprojekt och hittills har 120 olika organisationer, företag, myndigheter, universitet och forskningsinstitut deltagit, säger Åsa Burman.

Vidare presenterade Åsa Burman framtida spaningar och nämnde bland annat fokus på alternativa bränslen, sjöfartens miljöpåverkan och undervattensbuller med flera.

Anna Janson, redaktionschef på Sjöfartstidningen, berättade om Portföljbloggen som är ett samarbete med sjöfartsportföljen. Hittills har 11 blogginlägg publicerats och fler finns att vänta framöver.

– Visten för oss är ganska självklar, vi är oerhört glada och tacksamma för att få både kunskapen och möjligheten att sprida kunskapen via vår hemsida, säger Anna Janson.

Eftermiddagens fokus låg på sjöfartens miljö- och klimatpåverkan och dess roll i transportsystemet 

Erik Fridell, gruppchef för transport och mobilitet på IVL, berättade om projektet ”EU Emission Trading System – impacts of including maritime transports” där Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart har ingått i referensgruppen. Projektet har genererat flera viktiga insikter.

– I och med att man för in sjöfarten i ETS så kommer utsläppen av växthusgaser totalt sett att reduceras kraftigt. När vi har räknat på ett exempel på 100 euro per ton CO2 så ser vi att åtgärder med energieffektivisering kommer bli lönsamma på fartyg, säger Erik Fridell.

Johan Woxenius, professor i sjöfartens logistik vid Göteborgs Universitet, talade om projektet ”Linjesjöfartens roll för robusta försörjningskedjor”.

– Vi fick pengar från sjöfartsportföljen för att jobba lite mer långsiktigt med fokus på vad vi kan lära oss nästa gång det sker en störning i försörjningskedjan. Det är olika magnitud, olika förvarningar och det sker olika ofta, i olika karaktär men att kunna lite mer och vilka sätt kan man tänka och hur kan vi bygga bort störningskänslighet eller hur kan vi aggera när det väl händer, där är vi på hemmaplan känner vi, säger Johan Woxenius.

Den sista punkten för dagen vad ett pitchevent där 8 föranmälda talare presenterade sina projekt för framtida potentiella finansiärer och samarbetspartners. Bland annat presenterade Cajsa Jersler Fransson den önskvärda utvecklingen av projektet REDO 2.0, som Svensk Sjöfart medverkar i, och vad som behövs för att så ska ske.

Summering av dagen

Rikard Engström, ordförande i Sjöfartsportföljen, summerade dagen.

– Vi har haft en jättespännande dag med många spännande presentationer. Jag noterar att vi har haft ungefär 30 personer på scen, vi har haft ungefär 300 slides som vi har sett, så det har ju onekligen varit en rätt mastig dag. Samverkan är ju något vi har sett i många projekt, vi trycker ofta på att det är viktigt att vi samverkar på olika sätt och det är också viktigt att vi samverkar internationellt. Vi ligger väldigt långt fram i sjöfartsforskning i Sverige och det behöver vi dela med oss av förstås men vi behöver också inhämta kunskaper utifrån, säger Rikard Engström, ordförande Sjöfartsportföljen.

Trafikverkets FoI-dag livestreamades av Lighthouse och går att se i efterhand här: del 1 och del 2.

Publicerad: 2023-02-08