Utflaggningar snart ett faktum om systemen inte hänger ihop

Sveriges enda kabelfartyg, Baltic Offshore, riskerar att flagga ut; detta på grund av förlorad sjöinkomst och avslag på ansökan om sjöfartsstöd.

– Nettomodellen är helt avgörande för svenska sjöfart och detta har vi länge påpekat tillsammans med de fackliga parterna inom samarbetet Blå Tillväxt. Att specialsjöfarten inte omfattas fullt ut av nettomodellen är ett jättestort problem och nu får vi se konsekvenserna av detta; något vi varnat för sedan länge, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart och ansvarig för näringspolitik.

Att specialsjöfarten inte inkluderas i nettomodellen är unikt, menar Svensk Sjöfarts vice VD.

– Inom exempelvis EU tillåter man att specialsjöfarten inkluderas i nettomodellen och både Danmark och Nederländerna har säkerställt detta och dessutom inkluderat verksamheterna i tonnageskattesystemen, men inte Sverige. Det är därmed en stor konkurrensnackdel. Systemet måste vara förutsägbart och långsiktigt stabilt för att viktiga aktörer som exempelvis Baltic Offshore ska kunna verka i Sverige och vi efterfrågar att regeringen mycket skyndsamt ser till att även specialssjöfarten inkluderas i nettomodellen, säger Anders Hermansson.

Till Sjöfartstidningen säger Baltic Offshore att man nu riskerar att flagga ut på grund av reglerna.

– Vi har helsvensk besättning, svensk flagg och köper nästan allting i Sverige. Vi har verkligen försökt vara svenska. Men det är inte lätt att vara 30 procent mer effektiva än våra konkurrenter i exempelvis Danmark och Holland över tid, säger Thomas Eklund, VD, Baltic Offshore, i Sjöfartstidningen.

Publicerad: 2019-05-03