Utbildningsdag gav ökade kunskaper om sjöfart

Under Svensk Sjöfarts utbildningsdag om sjöfart deltog ett 30-tal personer från olika myndigheter och företag för att lära sig mer om sjöfart. Carolina Kihlström, Svensk Sjöfart, och Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart, inledde dagen med att ge deltagarna en presentation med grundläggande fakta om sjöfart.

– Sjöfarten är en mycket global näring och transporterar 85-90 procent av all import och export. Sverige har Europas längsta kust, men trots det transporteras bara 3-4 procent av det nationella transportarbetet med sjöfart och där finns en stor potential, framförallt då Trafikverket och OECD beräknar att transportarbetet kommer att öka betydligt det närmaste åren. Sjöfarten transporterar inte bara gods, utan också passagerare och varje år transporteras cirka 30 miljoner av sjöfarten – lika många som SJ har resenärer per år. Dessutom är sjöfarten en stor arbetsgivare och sysselsätter cirka 10 000 personer direkt på fartygen och 100 000 i hela sjöfartsnäringen, säger Carolina Kihlström.

Rikard Engström betonade för- och nackdelar med sjöfart, men presenterade även sjöfartens prioriteringar för framtiden.

– Sjöfartens fördelar är många. Bland annat har sjöfarten stordriftsfördelar och kan transportera stora mängder gods till låga kostnader och låga utsläpp per transporterad enhet. Dessutom är det ett mycket säkert trafikslag. Allt gods kan såklart inte gå på köl, men det som kan det måste göra det för att vi ska nå samhällets mål. För att stärka sjöfartens konkurrenskraft krävs bland annat en ökad förutsägbarhet genom bland annat tonnageskatten och även att stämpelskatten ersätts av en stämpelavgift. I dagsläget hindrar nämligen stämpelskatten en inflaggning, säger Rikard Engström.

Erik Lewenhaupt från Stena Line berättade om vad ett rederi gör, hur affärsmodellen ser ut och vad som påverkar rederiets verksamhet.

– Ett rederi är ett bolag som ägnar sig åt sjöfart – men det finns flera roller som ibland går ihop. Precis som många andra branscher utvecklas roller och affärsmodeller. Viktiga skillnader är om man har sin egen personal ombord och om man äger fartyget. Spannet är stort – ibland är det en helt finansiell affär, ibland finns ägarfamiljen med på bryggan. Även affärsmodellen varierar, köp och försäljning av tonnage är historiskt ett viktigt område, säger Erik Lewenhaupt.

Andra som presenterade under dagen var bland annat Anders Hermansson, Svensk Sjöfart, Jens Larsson, Göteborgs Hamn, Fredrik Hellsberg, Transportstyrelsen, Björn Garberg, Trafikverket, Niclas Härenstam, Sjöfartsverket och Åsa Burman, Lighthouse.

Under utbildningsdagen fick deltagarna även gå på studiebesök hos NOS där Magdalena Gerlam berättade om rederiets verksamhet. Deltagarna fick även gå ombord på NOS ambulansfartyg.

Publicerad: 2019-12-11