Transportstyrelsen förlänger rapporteringstiden gällande bränslekonsumtion

På grund av covid-19 har Transportstyrelsen förlängt slutdatum för rapportering av IMO:s Data Collection System för bränslekonsumtion till den 30 april.

– Transportstyrelsen har uppmärksammat att rapportering enligt IMO Data Collection System inte fullgjorts av ett antal svenska fartyg vars tillsyn av fartygscertifikat delegerats till erkända organisationer [klassificeringssällskapen]. Enligt ”IMO Data Collection System for fuel oil consumption” skall en rapport egentligen skickas in senast den 31 mars till flaggstaten och till IMO:s databas GISIS [Global Integrated Shipping Information System]. Transportstyrelsen har dock med anledning av covid-19 förlängt slutdatumet för rapporteringen till som längst den 30 april, vilket sammanfaller med rapporteringen till EU MRV, säger Fredrik Larsson, miljöansvarig Svensk Sjöfart

Läs hela informationsbrevet från Transportstyrelsen här.

Publicerad: 2020-04-03