Trafikanalys får uppdrag att utreda möjlighet till obligatorisk redovisning av klimatpåverkan av långväga färjeresor

Infrastrukturministern skriver i ett pressmeddelande den 4 oktober att man önskar göra det lättare för människor att kunna agera klimatsmart, exempelvis i valet av resa. Därför vill regeringen göra det obligatoriskt att redovisa klimatpåverkan i samband med marknadsföring och försäljning av långväga resor med buss, tåg, flyg eller färja.

– Transportsektorn är nyckeln i klimatomställningen och ansvaret för det vilar tungt på mig som infrastrukturminister men det ska också vara lätt för individen att ta sitt ansvar. Därför är en klimatdeklaration ett bra sätt att som konsument och företag få veta vad ens resa har för klimatpåverkan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i pressmeddelandet.

Regeringen ger myndigheten Trafikanalys i uppdrag att lämna förslag på hur det kan göras obligatoriskt att redovisa klimatpåverkan i samband med marknadsföring och försäljning av långväga resor med buss, tåg, flyg eller färja.

I uppdraget ingår att föreslå hur en klimatdeklaration kan utformas så att det går att jämföra klimatpåverkan inom och mellan olika färdsätt, och att informationen blir lättillgänglig och begriplig för konsumenter. Trafikanalys ska även analysera och lämna författningsförslag på hur ett krav på obligatorisk klimatdeklaration kan införas, samt vilka kommersiella aktörer som bör omfattas.

Konsumentverket, Naturvårdsverket, Statens Energimyndighet och Transportstyrelsen ska bistå Trafikanalys inom sina respektive ansvarsområden.

– Vi välkomnar uppdraget samtidigt som vi kan konstatera att det inte är något lätt uppdrag med tanke på alla variabler som behöver beaktas för att inte jämförelsen skall bli orättvis. En viktig variabel att väga in när man jämför klimatpåverkan mellan olika färdsätt är att färjor i regel medför betydande volymer gods i tillägg till passagerare. Vi är dock mycket tillfreds med att uppdraget gick till Trafikanalys eftersom myndigheten har högt förtroende hos sjöfartsnäringen, Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig på Svensk Sjöfart.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2020.

Publicerad: 2019-10-04