Toalettavfall från fartyg – Regeringen kan göra mer!

Föreningen Svensk Sjöfart representerar inte något av de kryssningsrederier som förekom i TV programmet Agenda den 17 maj, men däremot ett antal färjerederier av vilka majoriteten opererar året-runt trafik i Östersjön.

Dessa färjor tar, nästan uteslutande, både gods och passagerare och utgör en del av den infrastrukturen. Våra medlemmar har sedan decennier lämnat iland sitt toalettavfallet som en del av ett ansvarstagande för miljön. På de enstaka linjer där det inte är möjligt att lämna avfallet iland renas avfallet ombord innan det släpps ut, i enlighet med internationella regler.

Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar arbetet från de Östersjöländer som verkar för att verkställa ett förbud mot dumpning av toalettavfall i Östersjön från passagerarfartyg (både färjor och kryssningsfartyg) och beklagar att beslutet inom FN:s sjöfartsorgan dragit ut på tiden. Men att säga att regeringen gjort allt den kan, som Anna Johansson gjorde i gårdagens Agenda, vore att säga för mycket. Både denna och tidigare regeringar har varit helt fokuserade på tvingade regler och inte alls utrönt möjligheten att med hjälp av ekonomiska incitament styra företagens handlande.

Vi i Svensk Sjöfart har påtalat att det är anmärkningsvärt att de kryssningsfartyg som väljer att släppa ut toalettavfall i det känsliga Östersjön ges rabatter på de statliga farledsavgifterna, till skillnad från våra färjor vilka betalar full avgift. En tydlig politisk signal från en rödgrön regering hade varit en rejäl rabatt för de fartyg som tar sitt ansvar och lämnar iland det avfall de producerar ombord. En sådan åtgärd råder regeringen över och kan införa omedelbart!

Kontakt: Fredrik Larsson, Miljöansvarig, Föreningen Svensk Sjöfart. fredrik.larsson@sweship.se