Tematidning om sjöfartens avgiftssystem

De avgiftshöjningar som Sjöfartsverket genomfört är anmärkningsvärt stora. Anledningen till höjningarna är att Sjöfartsverket är konkursmässigt och sedan det stöd som alliansregeringen beviljade Sjöfartsverket inte förlängts, är man nödgad att höja avgifterna kraftigt. Innebörden blir att sjöfartens aktörer, främst rederier och transportköparna, tvingas betala cirka 215 miljoner kronor mer varje år ur egen kassa jämfört med 2016 för att hålla Sjöfartsverket vid liv.

Läs hela tematidningen här.

Publicerad: 2018-07-03