Tarbit Shipping beställer nya fartyg

Tarbit Shipping beställer två nya kem-/produkttankerfartyg från Singapore-listade Yangzijiang Shipbuilding Group i Kina. Man har dessutom option på ytterligare två fartyg.

– Det är oerhört glädjande att se att Tarbit gör dessa framtidssatsningar. Tarbit var först i världen när man redan 2009 bestämde sig för att konvertera BIT Viking till att drivas med LNG. Att man nu gör nysatsningar i samma med samma höga ambition om att utveckla en än mer hållbar sjöfart är väldigt roligt säger Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström.

Beställningen gäller en serie på två till fyra fartyg om 13 000 dwt. Det är första gången som varvet Yangzijiang kommer att bygga en LNG/LBG-driven tanker.

– Denna satsning är en i en lång rad beställningar som svenska rederier gjort under senare år på fartyg som drivs av LNG. Eftersom det går precis lika bra att driva dem med biogas är dessa fartyg helt kompatibla med den höga svansföring Sverige har, och skall ha, avseende klimatmålen. Det gäller ”bara” att marknaden och politiken säkerställer att biobränsle finns tillgängliga i tillräcklig mängd och till ett pris som transportköparna kan acceptera säger Rikard Engström.

Publicerad: 2020-01-10