Pressmeddelande: Svenska handelsflottan passerar 100-strecket

Torsdagen den 21 februari firade Blå Tillväxt att den svenskflaggade handelsflottan har vuxit och nu passerat hundrastrecket i och med Gotlandsbolagets fartyg Visborgs flaggval. Parterna i samarbetet Blå Tillväxt ser med glädje på utvecklingen och att vinden har vänt för svensk sjöfartssektor.

Bild: Jörgen Tiger

– 100 svenskflaggade fartyg är en viktig milstolpe som visar att vi har vind i seglen och att vi bör fortsätta arbeta i samverkan med långsiktiga lösningar och åtgärder för att stärka den svenska sjöfarten såsom regelförenkling, utveckling av tonnageskatt och införande av ett sjöfartsråd. I och med att sjöfartsbranschen blir starkare nationellt får vi också en starkare och mer trovärdig röst internationellt. På så sätt kan vi driva de viktiga hållbarhetsfrågorna i både FN och EU, säger Rikard Engström VD för Svensk Sjöfart.

– Vid tidigare beräkningar har vi sett att en ökning av den svenska handelsflottan leder till fler jobb, ökad tillväxt och bättre klimat. Firandet av 100 svenskflaggade fartyg är därmed mycket glädjande för alla cirka 100 000 anställda i sjöfartsbranschen. Att trenden fortsätter åt rätt håll är ett resultat av att beslutsfattare, politiker och fackliga parter arbetar mot samma mål och vi är stolta över att vara en del av den utvecklingen, säger Kenny Reinhold ordförande för Seko Sjöfolk.

– Att vi har möjlighet att fira 100 svenskflaggade fartyg är stort och vi ser att trenden går åt rätt håll. Blickar vi framåt är målet ännu inte nått då vi skulle behöva betydligt fler svenskflaggade fartyg för att vara väl rustade i händelse av kris; det är viktigt för Sverige både i freds- och kristider att den svenska handelsflottan är stark och att vi tillsammans fortsätter arbeta för konkurrenskraftig svensk sjöfart, säger Mikael Huss VD för Sjöbefälsföreningen.

 

Under 100-fartygskalaset deltog bland andra infrastrukturminister Tomas Eneroth och ordförande i riksdagens trafikutskott Jens Holm.

 

Kontaktpersoner:

Rikard Engström, VD för Svensk Sjöfart, rikard.engstrom@sweship.se Tel 0765 – 51 91 89

Mikael Huss, VD för Sjöbefälsföreningen, mikael.huss@sjobefalsforeningen.se Tel 08-518 356 25

Kenny Reinhold, ordförande för Seko Sjöfolk, kenny.reinhold@seko.se Tel 070-577 10 32

 

Om Blå Tillväxt

Föreningen Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen samarbetar inom ramen för Blå Tillväxt för att öka medvetenheten om sjöfartens betydelse för arbetsmarknaden, miljön och tillväxten. Samarbetet kallades tidigare Blå skatt, men har bytt namn till Blå Tillväxt sedan tonnageskatten infördes i Sverige 2017.

Publicerad: 2019-02-22