Svensk Sjöfarts vice VD Pia Berglund går vidare mot nya utmaningar

Svensk Sjöfarts vice VD och tidigare VD, Pia Berglund, har beslutat sig för att lämna Svensk Sjöfart och går vidare mot nya utmaningar. Hon kommer att fortsätta under uppsägningstiden fram till oktober 2018 och processen för att rekrytera en efterträdare har inletts.

Pia började på föreningen som VD 2013 för att i juni 2017 tillträda tjänsten som vice VD då Rikard Engström blev VD för föreningen. Under sin tid på föreningen har Pia varit mycket uppskattad och genom sitt stora driv gjort betydande avtryck, inte minst i arbetet med tonnageskattefrågan som beslutades 2015 och trädde ikraft 1 januari 2017. Pia har också varit ledande i det förändringsarbete som föreningen genomgått från Sveriges redareförening till dagens Föreningen Svensk Sjöfart.

– Att arbeta nära de ambitiösa rederierna som utgör föreningen Svensk Sjöfart har varit en ynnest och jag har haft det fantastiskt roligt dessa fyra år. Jag har uppskattat samarbetet med våra kollegor i sjöfartsverige och under åren har vi stärkt samarbetet ytterligare, vilket jag tror är en stor del av de framgångar vi haft, säger Pia Berglund.

– Jag känner att vi som förening är på ett helt annat ställe nu både vad gäller de politiska förutsättningar för våra medlemsrederier att verka i Sverige men också i relation till våra myndigheter och våra andra kollegor i branschen – inte minst med de fackliga parterna. Detta har varit möjligt genom den tydliga framtidsplan som föreningens styrelse lade fram om bland annat namnändring, flytt och etablerandet av kontor i Stockholm. Jag känner mig trygg med att föreningens VD Rikard Engström och övrig personal kommer att hålla den svenska rederifanan högt även framöver. Jag har ingen direkt plan för mitt nya yrkesliv, vilket känns väldigt spännande! Jag ser först och främst fram emot att hinna med mitt familjeliv lite mer, säger Pia Berglund.

– Pias betydelse för att Svensk Sjöfart, både som organisation och som fenomen, befinner sig där den gör idag är enorm. Det är förstås väldigt tråkigt att Pia har bestämt sig för att sluta i föreningen men jag förstår och respekterar hennes beslut och önskar henne all lycka med framtida utmaningar. Jag är helt övertygad om att Pia, som den engagerade världsmedborgare hon är, på ett eller annat sätt kommer att arbeta vidare med samhällsförbättrande åtgärder. Det kommer att bli spännande att följa, säger Rikard Engström, Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2018-06-18