Svensk Sjöfarts verksamhetsberättelse ”Sjöfartsåret 2020” publicerad

Coronapandemins effekter har slagit hårt mot den svenska sjöfarten, detta tydliggörs i branschorganisationen Svensk Sjöfarts nyligen publicerade verksamhetsberättelse ”Sjöfartsåret 2020”.

– Året som gått har präglats av coronapandemin och dess effekter. Besättningsbyten har varit en stor utmaning för hela sjöfarten. Ekonomiskt har det varit speciellt svårt för passagerarrederierna som tappat en stor del av antalet passagerare, vissa månader upp till 90 procent. Flera rederier har tvingats till omfattande varsel, uppsägningar och uppläggning av fartyg. När vi blickar framåt är det med tillförsikt och en hoppfullhet om att det snart ska vara möjligt att återstarta Sverige och världen igen. I det arbetet är sjöfarten en oerhört samhällsviktig bransch som i vanliga fall transporterar ca 30 miljoner passagerare till och från Sverige och ca 90 procent av all import och export, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Trots de svårigheter som coronapandemin medfört har ett aktivt arbete förts inom branschorganisationen under året.

– Inom områden som säkerhet, forskning och klimat har vi tagit steg framåt i rätt riktning. Svensk Sjöfart deltar aktivt i drygt tio forskningsprojekt och forskningsprogram under 2020 samt bidrar i referensgrupper i ytterligare projekt. Inom säkerhetsområdet har vi bland annat arbetat vidare med ForeSea, vårt informationssystem för olyckor, ”nästan-olyckor” och avvikelser vars primära syfte är att förebygga sjöolyckor och förbättra sjösäkerheten. I arbetet att ta fram åtgärder som minskar smittspridningen har vi även tagit fram en helt ny branschstandard för säkert resande. Därtill är det förstås ett stort fokus på att minska olika former av emissioner från trafiken ytterligare även om sjöfarten På internationell nivå har industrin föreslagit en maritim forsknings- och innovationsfond, något som kommer att diskuteras vidare inom FN:s sjöfartsorganisation IMO under året säger Rikard Engström.

I ”Sjöfartsåret 2020” presenteras höjdpunkter och viktiga händelser under året som gått.

– En viktig händelse är att Riksdagen tillkännagivanden om en översyn av Sjöfartsverkets verksamhetsform och finansiering samt att se över miljöincitamenten för farledsavgifterna; för att avgifterna ska styra mot ökad hållbarhet och inte missgynna sjöfarten som trafikslag. Vi hoppas nu att det blir verkstad av detta tillkännagivande inom en mycket snar framtid., säger Rikard Engström.

Vill du veta mer? Under Svensk Sjöfarts öppna årsmöteswebinar kommer bland annat Sjöfartsåret 2020 att presenteras. Läs mer och anmäl dig här.

Läs ”Sjöfartsåret 2020” här.

Publicerad: 2021-04-27