Svensk Sjöfarts tidigare vice VD Pia Berglund blir ny nationell samordnare för sjöfart och närsjöfart

Trafikverket skriver i ett pressmeddelande att Pia Berglund har tilldelats tjänsten som nationell samordnare för sjöfart och närsjöfart.

– Jag är mycket glad över att få tjänsten, säger Pia Berglund. Jag har jobbat med sjöfart i hela mitt liv och hoppas med min kunskap och erfarenhet bidra till att vi får till den överflyttning av gods till sjöfart som alla parter så länge önskat. Uppdraget är brett, och en god samverkan med myndigheter, branschen samt intresseorganisationer, kommer blir en viktig faktor för att vi tillsammans ska nå målet om bättre nyttjande av sjöfarten.

Läs Sjöfartstidningens intervju med Pia Berglund här.

Publicerad: 2019-01-14