Svensk Sjöfarts medlemmar Preem och Thun Tankers satsar på fler miljöanpassade tankfartyg

Lördagen den 15 december namnger rederiet Thun Tankers det nya, miljöanpassade tankfartyget Thun Evolve i Groningen i Holland, detta skriver Thun och Preem i ett pressmeddelande. Tankfartyget kommer att långtidsleasas av Preem för leveranser till företagets depåer och kunder i Sverige, Norge och Danmark. Fartyget levereras till Preem i slutet av mars. Fartyget, som byggs i Nederländerna, är ett välkommet tillskott i rederiets satsning på mer säkra, effektiva och hållbara sjötransporter, med minsta möjliga miljöpåverkan.

– Thun Evolve har byggts med den senaste designen för att möta och överträffa nuvarande och kommande miljöregleringar. Thun Evolve uppfyller höga krav på säkerhet, effektivitet med en mycket låg miljöpåverkan och kan drivas med liquid natural gas (LNG) eller Biogas (LBG), säger Joakim Lund, Chief Commercial Officer på Thun Tankers.

– Våra sjötransporter är en viktig del av Preems verksamhet. Vi är därför mycket nöjda med rederiets senaste tillskott av nya miljöanpassade tankfartyg, som använder sig av den senaste skrovdesignen för förbättrad prestanda, lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Det ligger även i linje med Preems högt ställda hållbarhetskrav, säger Fredrik Backman, chef för shippingavdelningen på Preem.

Preems sjötransporter tillämpar även ”just in time”, som innebär att fartygen optimerar och justerar farten för att minimera tiden för ankring vid raffinaderier och hamnar. Detta bidrar till lägre bränsleförbrukning, ökad säkerhet och minsta möjliga miljöpåverkan.

Fakta om fartyget Thun Evolve
• 115 meter långt produkttankfartyg på 8 000 dödviktston och med 9350 kubiks lastutrymme
• Anpassad för att kunna transportera Preems alla miljöbränslen
• Utrustat med dual-fuel maskin som använder naturgas eller biogas som drivmedel
• Minskade ljudnivåer både över och under vatten
• Byggt enligt den senaste miljöstandarden
• Använder senaste skrovdesignen för förbättrad prestanda och minskad bunkerförbrukning

För mer information, kontakta:
Joakim Lund, CCO Thun Tankers BV, +46 (0)704 233247
Anna Sixtensson, Erik Thun AB, + 46 (0)510 848 03, anna.sixtensson@thun.se
Fredrik Backman, Chef för Shippingavdelningen Preem, +46 (0)76 786 28 82
Preems pressjour, + 46 (0)70 450 10 01, press@preem.se

THUN TANKERS är del av Erik Thun AB, som är ett familjeägt bolag som grundades 1938 i Lidköping. Koncernens huvudsakliga affärsområde är shipping inom tank, bulk och cement, men vi bedriver också skeppsmäkleri, uthyrning av flygplan. Thun Tankers bildades i slutet av 2012 och sköter den kommersiella driften av tankfartyg i det mindre segmentet, främst inom Nordeuropeisk närsjöfart. Thun Tankers ligger i framkant när det gäller att utveckla fartyg efter egen design för kundanpassade transportlösningar: Bolaget tar leverans av flera nybyggen de kommande åren. Thun Tankers är en del av nätverket Gothia Tanker Alliance som tillsammans med sina samarbetspartners opererar 40 moderna produkttankfartyg. 11 av dessa drivs med naturgas eller biogas.

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna.

För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.

Publicerad: 2018-12-14