Svensk Sjöfart välkomnar Wallenius SOL som ny medlem

Svensk Sjöfart får en ny medlem i form av Wallenius SOL. Rederiet bildades den 12 april 2019 med syftet att bygga en effektiv och hållbar infrastruktur för industrin i norra Östersjön.

– Vi bygger infrastruktur för industrin – och löser därmed transportbehovet för svensk och finsk basindustri i Norra Östersjön. Vi har slutit långa fraktavtal med främst skogsindustrin men vi har också kontrakt med verkstadsindustrin. Bara i de hamnar vi trafikerar idag finns det planer och redan fattade beslut om investeringar i produktionsfaciliteter till ett värde av 3,5 miljarder euro – så behovet är stort och timingen är bra, säger Ragnar Johansson som är VD för bolaget.

Beslutet att gå med i branschorganisationen Svensk Sjöfart var enkelt enligt Ragnar Johansson som bland annat menar att möjligheten att påverka politiken var en viktig aspekt.

– Vi är ett svenskt rederi som är helägt av två svenska företag och dessutom kör vi svenskflaggat tonnage. Då är det helt enkelt ett självklart val att vara med i föreningen. Förutsättningarna för den här typen av sjöfart finns. Våra kunder ligger ofta väldigt långt från sina marknader och därmed är effektiv logistik avgörande. En konsekvens av det är också att de sjöfartspolitiska frågorna är centrala och där arbetar ju föreningen aktivt både i Sverige och gemensamt med sin systerorganisation i Finland på ett bra sätt, säger Ragnar Johansson.

Rederiet Wallenius SOL satsar stort på hållbarhet och det är något man planerar för även i framtiden.

– Hållbarhet är väldigt viktigt för oss och vi vill få möjlighet att bunkra fossilfritt i framtiden. Våra nybyggen kan bland annat drivas av LNG och där vi hoppas på att kunna bunkra biogas i ett senare skede då vi å tror att tillgån kommer att finnas. Våra nybyggen byggs efter den senaste tekniken för att vara så miljö- och klimatanpassade som möjligt. Exempelvis så byggs dom med multi-fuel drift vilket betyder att dom kan använda fossilfri diesel eller biogas i framtiden. Sedan kommer dom att kopplas upp mot landström till kaj och utrustas med batterier för så kallad peak shaving – allt som går att göra med tagens teknik försöker vi att göra, säger Ragnar Johansson.

Fakta Wallenius SOL:

Antal fartyg: 4 stycken, men planer för ännu ett 2021

Antal anställda: 20

VD: Ragnar Johansson

Huvudkontor: Göteborg

Hemsida: https://wallenius-sol.com/en

Publicerad: 2020-03-16