Svensk Sjöfart välkomnar Transportstyrelsens beslut om tillfälliga åtgärder inom avgiftsområdet för sjöfarten

För att underlätta situationen för aktörerna inom sjöfarten vidtar Transportstyrelsen tillfälliga åtgärder inom avgiftsområdet.

De omedelbara åtgärder som införs är att

• alla utskick av fakturor som avser sjöfartsområdet senareläggs temporärt
• förfallodatumet på alla fakturor som redan skickats ut under 2020 och som avser sjöfartsområdet förlängs till 180 dagar.

Ansökningsavgifter för behörigheter och lotsdispenser är undantagna från ovanstående och ska fortsatt betalas in innan handläggning påbörjas.

– Aktörerna inom sjöfartsbranschen har drabbats hårt av den pågående pandemin. För att underlätta situationen har vi fattat beslut om dessa tillfälliga åtgärder, skriver Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen, på Transportstyrelsens hemsida.

– Det är mycket glädjande att Transportstyrelsen vidtar dessa åtgärder och vi uppskattar det arbete myndigheten gör i dessa tider. Det är viktigt att även rikspolitiken möjliggör för sjöfarten ska kunna fortsätta sitt samhällsviktiga uppdrag att transportera varor till och från Sverige. Från Svensk Sjöfarts sida ser vi att exempelvis transportstöd, som vi bland annat ser att Finland infört, skulle kunna vara en väg framåt, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart. Från det kommunala perspektivet ser vi ett lysande exempel i Stockholms hamnars agerande med halvering av hamnavgifterna för färjorna. Det exemplet hoppas vi får följare bland andra hamnar.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.

Publicerad: 2020-03-26