Svensk Sjöfart välkomnar regeringens förlängning av den tillfälliga förordningen av sjöfartsstödet

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man förlänger det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet till och med den 30 september 2021 för att stödja sjöfartsbranschen i det svåra ekonomiska läge som uppstått på grund av coronapandemin.

– Coronapandemin har drabbat färjetrafiken till och från Sverige hårt. Det tillfälligt anpassade stödet är en viktig del i att säkra en stark svensk sjöfart även efter krisen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i pressmeddelandet.

Svensk Sjöfart är positiva till beslutet som är viktigt för sjöfartens möjlighet att ta sig ur krisen.

– Vi välkomnar beskedet om en förlängning av den tillfälliga förordningen om sjöfartsstöd. Även om vi naturligtvis hoppas på att samhället snart ska kunna lägga pandemin bakom oss så är vi realistiska och kan konstatera att det finns en osäkerhet kring hur snabbt olika länder kommer att öppna upp sina gränser och möjliggöra resande mellan länder. Visa av erfarenhet har samhället också drabbats av bakslag och rekommendationerna från myndigheterna är ju fortfarande att vi ska vidta försiktighetsåtgärder. Den nu beslutade förläggningen av det tillfälliga sjöfartsstödet är därför en viktig åtgärd om verksamheterna inte kan öppna upp i den takt som jag tror att vi alla nu hoppas på. I förlängningen behövs även ytterligare åtgärder för att stärka den svenska sjöfarten, både för att få till stånd mer sjöfart och förbättra förutsättningar för den hållbara svenska sjöfarten, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2021-06-10