Svensk Sjöfart välkomnar Rederi AB Uman som ny medlem

Svensk Sjöfart har fått en ny medlem i form av Rederi AB Uman som grundades år 1950 och är ett tredje generationen familjeägt rederi. Björn Holm, Fleet Manager på Rederi AB Uman berättar mer om rederiets historia och framtidsförhoppningar, samt beslutet om att gå med i Föreningen Svensk Sjöfart.

– Vi har i dagsläget 3 fartyg, som samtliga är självlossare och dessa transporterar enbart spannmål och träpellets. Vi har långa kontrakt med lantmännen, som sträcker sig långt bak i historien, för att transportera spannmål längs svenska kusten. Rederiet grundades ursprungligen för att transportera raps till margarinfabriken i Karlshamn och det har levt kvar genom rederiets historia. Vi är som sagt ett litet rederi som enbart håller på med kustsjöfart, vilket innebär att vi nästintill enbart håller till i Östersjön, säger Björn Holm, Fleet Manager, Rederi AB Uman.

Rederiet har ambition om att vara med och påverka sjöfartsbranschens framtid och därför var beslutet att gå med i Föreningen Svensk Sjöfart naturligt.

– Det finns större möjligheter att påverka när man verkar inom en större grupp därför känns det viktigt att vara medlem hos Svensk Sjöfart. Påverkansarbetet får mer tyngd när rederier går samman och strävar mot målen tillsammans. När man som rederi håller sig för sig själv är direkt missgynnsamt och det är lätt att gå miste om viktig information är nyttig av att känna till. Därför ser vi fram emot att samverka tillsammans med andra viktiga aktörer, säger Björn Holm.

Rederi AB Uman ser fram emot att fortsätta bedriva en redan pågående utveckling på flera fronter.

– Vårt mål är att fortsätta bedriva ett litet och familjärt rederi med ca 3–5 fartyg, framöver har vi ambitioner att förnya vårt tonnage. Vi försöker ständigt hitta vägar att energieffektivisera fartygen, även de befintliga, och vi arbetar hårt för att få tillgång till landström så att vi kan gå in i hamnarna och ligga tyst. I nuläget finns det inte tillgång till landström i de hamnar vi trafikerar, men det är en framtidsförhoppning vi har, säger Björn Holm.

Fakta Rederi AB Uman:

Antal fartyg: 3

Antal anställda: 3

VD: Anders Mattson

Huvudkontor: Karlshamn

Hemsida: umanshipping.com

Publicerad: 2022-09-09