Svensk Sjöfart uttalande om attacken mot MV True Confidence

I likhet med vad som uttryckts så väl från den internationella redarföreningen och den europeiska redarföreningarna, där Svensk Sjöfart är medlem, samt från andra sjöfartsorganisationer önskar Föreningen Svensk Sjöfart uttrycka sin djupa oro och sorg över den tragiska förlusten av människoliv och de skador som besättningen på MV True Confidence drabbades av till följd av en attack i Röda havet den 6 mars 2024.

– Att civila sjöfolk och fartyg attackeras får aldrig accepteras. Våra tankar går ut till alla som drabbats av denna fruktansvärda händelse, säger Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart.

Läs det gemensamma uttalandet från BIMCO, International Chamber of Shipping (ICS), Cruise Lines International Association (CLIA), Intercargo, Intertanko, International Marine Contractors Association (IMCA), European Community Shipowners’ Association (ECSA), InterManager och OCIMF här.

Publicerad: 2024-03-07