Svensk Sjöfart träffar IMO:s nya generalsekreterare

När den internationella redareföreningen, ICS, arrangerade styrelsemöte gästades man av ingen mindre än IMO:s nyvalda generalsekreterare Mr. Arsenio Dominguez. Mr. Dominguez, som är utbildad skeppsbyggnadsingenjör, har lång erfarenhet från IMO som delegat från Panama samt varit ordförande för MEPC (IMO:s miljöskyddskommitté).

Håkan Johansson, VD för Gotlandsbolaget och Svensk Sjöfarts styrelseledamot i ICS, tillsammans med Fredrik Larsson, från Svensk Sjöfarts kansli, passade på att gratulera Mr. Dominguez samt gav honom Svensk Sjöfarts fulla stöd i arbetet framöver.

–  Mr. Dominguez som efterträder nuvarande generalsekreterare Mr. Kitack Lim den 1 januari 2024 berättade om sina ambitioner och visioner för IMO de kommande åren. Han understrykte vikten av industrins delaktighet i att lösa de utmaningar som IMO står inför vilket ICS och vi från Svensk Sjöfart välkomnade, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2023-09-14