Svensk Sjöfart träffar infrastrukturministern med anledning av covid-19/Corona

Under morgondagen den 17 mars har infrastrukturminister Tomas Eneroth bjudit in sjöfarten till ett möte med anledning av covid-19 och dess effekter på sjöfarten. Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att det är mycket viktigt att regeringen genomför flera åtgärder och inför mötet har Svensk Sjöfart skickat en skrivelse till regeringen.

– Samtidigt som regeringen sätter in fler åtgärder för att mildra Coronavirusets effekter på företagen och samhället kan vi konstatera att de för sjöfarten inte är tillräckliga. Vår övertygelse är att regeringen också ser det och att man därför på mötet med sjöfartens olika branschföreträdare imorgon kommer att kunna presentera ytterligare åtgärder. Är man inte där förutsätter vi att man för den samhällskritiska funktion som sjöfarten utgör kommer att snabbutreda de förslag Svensk Sjöfart tagit fram i brevet till regeringen. Att frakten till och från Sverige fungerar är helt avgörande – det handlar om basindustriernas produkter men också om allt från bränsle till förnödenheter och bränsle, såväl för import som export. Rederierna har ingen möjlighet att i förlängningen bistå med denna förlustbringande men oerhört samhällsviktiga funktion, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

– Att stärka likviditeten är mycket viktigt i nuläget liksom att säkerställa att staten tar en stor del av kostnaden för personal som permitteras eller rent av sägs upp. Samtidigt kan vi konstatera att staten inte kan ta med en hand och ge med den andra i ett samhällsekonomiskt nödläge som vi nu befinner oss i. Det innebär att man måste avbryta uttagandet av farledsavgifter via Sjöfartsverket och naturligtvis ta bort det vinstkrav man har på myndigheten. Intäktsbortfallet för myndigheten måste istället täckas med motsvarande anslagsökning Vi förutsätter nu att regeringen vidtar ytterligare åtgärder för att Sverige ska fortsätta fungera som nation och då är vi helt beroende av effektiva och välfungerande godstransporter, säger Rikard Engström.

Läs hela Svensk Sjöfarts skrivelse till regeringen om covid-19 här: Skrivelse kring åtgärder COVID19 Sjöfart 200316

Publicerad: 2020-03-16