Svensk Sjöfart, Swedegas & Energigas Sverige i Aktuell Hållbarhet: ”Utred möjligheten att utforma en miljöfond för sjöfarten”

Sedan länge har det varit möjligt för landsidan att söka medel från det statliga stödet Klimatklivet medan sjöfartens möjligheter att få stöd varit få. Det skriver Johan Zettergren, vd, Swedegas, Fredrik Larsson, miljöansvarig, Svensk Sjöfart, och Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige. Läs hela debattartikeln här.

Publicerad: 2018-07-03