Svensk Sjöfart starkt kritiska till Sjöfartsverkets föreslagna avgiftsföreskrifter

Sjöfartsverket höjde farleds- och lotsavgifterna för sjöfarten med 100 miljoner kronor 1 januari 2017. För kommande årsskifte aviserar man ytterligare höjningar, denna gång med 115 miljoner kronor. Konsekvensen blir försvagad konkurrenskraft för sjöfarten och industrin. Svensk Sjöfart är starkt kritiska till Sjöfartsverkets förslag på nya avgiftsföreskrifter för sjöfarten och vill att Sjöfartsverket avstår från avgiftshöjningarna och skjuter på införandet av ny modell samt genomför en konsekvensanalys innan, och inte efter, en ny avgiftsmodell införs.

Förutom en generell höjning avser Sjöfartsverket att införa en ny avgiftsmodell. Exempelvis Trafikanalys har påpekat att den nya avgiftsmodellen blir mindre miljöstyrande och enligt bland annat Trafikverket riskerar det nya avgiftssystemet att flytta trafikflöden till landinfrastrukturen. Något som rimmar dåligt med den politiska ambitionen om att nyttja sjöfartens potential. Från andra myndigheter och remissinstanser som exempelvis Näringslivets regelnämnd, Näringslivets transportråd, och Regelrådet har också kritiska röster höjts. Till och med våra nordiska grannar är oroliga för vad förslaget kommer att resultera i.

– Svensk Sjöfart är liksom myndigheter och industrivärlden starkt kritiska till såväl höjningen som modellen. Vi vill att Sjöfartsverket avstår från avgiftshöjningarna och skjuter på införandet av ny modell samt genomför en konsekvensanalys innan, och inte efter, en ny avgiftsmodell införs. Att gå på Trafikanalys rekommendation om att bibehålla den nuvarande farledsavgiftsmodellen och under tiden ta fram en konsekvensanalys och mer underlag om hur en ny avgiftsmodell ska utformas vore en väg framåt, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

– När 90 procent av Sveriges export och import transporteras via sjövägen är en konkurrenskraftig svensk sjöfart och därmed avgiftshöjningarna en angelägenhet för svensk industri och hela Sverige. Fortsättningsvis hoppas vi att näringen och Sjöfartsverket kan samverka för att nå målet om att nyttja sjöfarten i högre utsträckning för att lösa samhällets hållbarhets- och transportutmaningar, säger Rikard Engström.

 

För frågor kontakta Rikard Engström, VD, Föreningen Svensk Sjöfart.
E-post rikard.engstrom@sweship.se
tel: 031- 384 75 11

 

Fakta farleds- och lotsavgifter

Sjöfartsverket är ett affärsverk med ett räntabilitetmål som kräver att myndigheten går med vinst och levererar överskott till staten. Farledsavgiften finansierar Sjöfartsverkets verksamhet, samtidigt som majoriteten av EU:s länder inte har några statliga farledsavgifter. De nuvarande svenska farledsavgifterna utgör därför en konkurrensnackdel för handelssjöfart på Sverige och för det svenska näringslivet.

Svensk Sjöfart vill:

  • Att Sjöfartsverket avstår från avgiftshöjningarna
  • Att Sjöfartsverket skjuter på införandet av ny modell
  • Att Sjöfartsverket genomför en konsekvensanalys innan ny modell införs
  • Att en analys genomförs av huruvida alla delar av verkets avgifter uppfyller grundlagens krav på avgifter kontra skatt
  • Att så kallade early movers premieras för att innovationskraften och investeringsviljan i en än mer hållbar sjöfart ska stimuleras
  • Att näringen och Sjöfartsverket samverkar för nå målet om att nyttja sjöfarten i högre utsträckning för att lösa samhällets hållbarhets- och transportutmaningar

Läs mer här.

Publicerad: 2017-10-23