Sjöfartsverkets föreslagna avgiftsföreskrifter ökar avgifterna med 115 MSEK

Sjöfartsverket höjde farleds- och lotsavgifterna för sjöfarten med 100 miljoner kronor 2016/17. Från kommande årsskifte aviserar man ytterligare höjningar, denna gång med 115 miljoner kronor. Konsekvensen blir försvagad konkurrenskraft för sjöfarten och industrin. Trafikflöden riskerar enligt bland annat Trafikverket att flyttas till landinfrastrukturen istället. Det rimmar dåligt med den politiska ambitionen om att nyttja sjöfartens potential.

Förutom en generell höjning avser Sjöfartsverket att införa en ny avgiftsmodell som enligt bland annat Trafikanalys blir mindre miljöstyrande. Svensk Sjöfart är liksom myndigheter och industrivärlden starkt kritiska till såväl höjningen som modellen. Vi vill att Sjöfartsverket avstår avgiftshöjningarna och skjuter på införandet av ny modell samt genomför en konsekvensanalys innan, och inte efter, en ny avgiftsmodell införs.

Svensk Sjöfarts remissvar

Publicerad: 2017-10-20