Svensk Sjöfart skriver replik i Kinda-posten: ”Ställ om till klimatsmart sjöfart”

Svensk Sjöfart och 2030-sekretariatet skriver en replik på Sjöfartsverkets debattartikel ”Så når vi en digital och fossilfri sjöfart”. Bland annat menar debattörerna att sjöfarten och framtidens fartyg måste stimuleras på samma sätt som eldrift för vägtransporter har gjorts.

Läs hela repliken här.

Publicerad: 2023-03-24