Svensk Sjöfart presenterade Vågrätt för EU-kommissionens ”Platform for Change”

EU-kommissionens ”Platform for Change” syftar till att öka andelen kvinnor till transportsektorn inom EU och startades av EU-kommisionären Violeta Bulc 27 november 2017. Svensk Sjöfart var inbjudna för att presentera det svenska branschövergripande Vågrätt-arbetet för en arbetsmiljö i världsklass och nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling.

– Under mötet berättade vi bland annat om den avsiktsförklaring som branschen arbetar fram och som är klar inom kort. Vi berättade också om de workshops som pågått och forskningsprojektet som leds av Cecilia Österman från Linnéuniversitet samt att Chalmers kommer inkludera kränkande särbehandling i basic safety-utbildningen. Kommissionen och deltagarna var mycket intresserade av vårt arbete och önskade att det skulle ingå som en aktivitet och visas som en best practice inom plattformen. Man önskade också att frågan om trakasserier och kränkande särbehandling blir en stående punkt på kommande möten, säger Carolina Kihlström, projektledare och kommunikationsansvarig, Svensk Sjöfart.

Likt Vågrätt-arbetet används plattformen bland annat för att dela goda idéer och best practice. EU-kommissionen har också lanserat en deklaration för lika villkor för män och kvinnor i transportsektorn, vilken Svensk Sjöfart tidigare skrivit på.

Publicerad: 2019-03-22