Svensk Sjöfart har skrivit på EU:s ”Declaration on equal opportunities”

Föreningen Svensk Sjöfart har skrivit på EU:s ”Declaration on equal opportunities for women and men in the transport sector” som lanserades 27 november 2017.

Forumet syftar till att öka jämlikheten mellan kvinnor och män inom transportsektorn genom åtgärder som plattformsmedlemmarna själva åstadkommit. Plattformen kommer också att fungera som ett forum för att diskutera och utbyta goda exempel.

Läs mer.

Publicerad: 2017-12-12