Svensk Sjöfart positiva till uppdrag om breddad ekobonus

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att Trafikverket får i uppdrag att analysera hur en breddad och förlängd ekobonus kan utformas för att bidra till regeringens mål om en överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart.

I pressmeddelandet menar infrastrukturminister Tomas Eneroth att åtgärden syftar till att skynda på klimatomställningen.

– De befintliga miljökompensationerna till järnväg och sjöfart och den nya satsningen på en breddad ekobonus bidrar till att minska utsläppen inom transportsektorn. Genom att flytta godstransporter från väg till järnväg och sjöfart skyndar vi på klimatomställningen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Svensk Sjöfart är positiva till uppdraget som kommer att redovisas den 10 mars 2022.

– Vi välkomnar satsningen som regeringen nu gör. Det är viktigt att den breddade ekobonusen kommer på plats så snart som möjligt, men också att den utformas på ett sätt så att systemet möjliggör för ändrade transportupplägg och en överflyttning. För en hållbar omställning inom transportsektorn krävs både att hållbara transportupplägg finns, men såklart också att transportköpare och varuägare i slutändan även väljer de hållbara alternativen. Ekobonus är en åtgärd som kan bidra till den utvecklingen, säger Anders Hermansson, tf. vd Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2021-12-16